Over: Proactief informatie uitwisselen met het publicatieplatform

Samen met het Zorginstituut Nederland heeft Tribe een modern publicatieplatform ontwikkeld voor het programma KIK-V. Met het platform kan het Zorginstituut Nederland hun document-producten publiceren zodat deze voor diverse stakeholders eenvoudig inzichtelijk zijn. Ook helpt het

De uitdaging

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken met het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg, oftewel KIK-V. Het doel van dit programma is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere informatie- uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten. Toch was er nog een optimalisatiekans binnen het programma. Daarom mochten wij aan de slag gaan met het volgende vraagstuk: hoe kunnen we proactief stakeholders informeren over nieuwe kwaliteitsinformatie?

Samenwerking

Tribe is ontwikkelpartner van Zorginstituut Nederland en het KIK-V programma. Er wordt vaste capaciteit ingekocht om de verschillende digitale ambities van het programma te bereiken. We werken in sprints waarbij een Sprint 0 de start van een nieuw project inluid. In de sprint 0 stemmen we samen met verschillende stakeholders vanuit Zorginstituut Nederland de wensen en eisen af. Dit kan op een functioneel niveau zijn maar ook zeker de informatiebeveiliging komt aan bod. Dat is uiteraard een enorm belangrijk onderdeel in de zorgsector.

Product

Samen met het Zorginstituut Nederland hebben we een modern publicatieplatform ontwikkeld voor het programma KIK-V. Met het platform kan het Zorginstituut Nederland hun document-producten publiceren zodat deze voor diverse stakeholders eenvoudig inzichtelijk zijn. Ook helpt het platform nieuwe gebruikers middels een paar simpele vragen richting de juiste documenten.

Een mooi resultaat: Ga naar het publicatieplatform

Ga terug naar overzicht
Contact met
ons team
Bas Dalenoord
Head of Development
Contact met Bas
Contact met
ons team
Bart Oosterveld
Product Owner
Bart op Github
Try more shortcuts
⌥ Alt
Home
1
Cultuur
2
Diensten
3
Cases
4
Blogs
5
Technology Stack
6
Contact
7
Onze cases
Centrale gegevensopslag voor een actueel klantbeeld
Veilige gegevensuitwisseling met het Credentials Platform
Een eenvoudige configurator voor kozijnen op maat
Platform ontwikkeling voor schaalbare leadgeneratie
Automatisering van het kernproces: Meer inzicht in voorraad en verbruik
Snel offertes genereren en een realtime verbinding met het CRM