Nuts

Nuts is een initiatief dat ervoor zorgt dat zorgverleners digitaal kunnen samenwerken. Als basis hanteren ze een set uitgangspunten, die ze hebben gevat in een manifest. Iedere partij die zich kan vinden in deze uitgangspunten kan zich aansluiten bij NUTS.

Over de stack

Nuts is een initiatief dat ervoor zorgt dat zorgverleners digitaal kunnen samenwerken. Als basis hanteren ze een set uitgangspunten, die ze hebben gevat in een manifest. Iedere partij die zich kan vinden in deze uitgangspunten kan zich aansluiten bij Nuts. Op basis van deze uitgangspunten verzamelen en ontwikkelen we open standaarden voor samenwerking. Die open standaarden implementeren we vervolgens in onze Open Source “Nuts node”.

In gebruik voor
  • Zorginstituut Nederland
Voordelen van

Hiervoor zetten wij Nuts in
Tribe heeft ervaring met de implementatie van Nuts. Zo hebben we het Credentials platform in opdracht van Zorginstituut Nederland verbonden met het NUTS netwerk. Hier zijn we trots op en het draagt bij aan meer efficiëntie in de zorg. Tribe is ook een officiële deelnemer zoals gedefinieerd door de stichting NUTS.

Het Manifest van Nuts
Het inzetten van Storybook brengt enkele voordelen met zich mee. Dit zijn enkele voordelen:

  1. Basis: Nuts gelooft dat het uitgangspunt van softwareleveranciers in de zorgsector is om patiënten en alle betrokken zorgprofessionals optimaal digitaal te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
  2. Patiënt centraal: Nuts gelooft dat de patiënt een actieve plaats verdient in het netwerk, bijvoorbeeld via haar PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).
  3. Eigenaarschap: Nuts gelooft dat medische data toebehoort aan de patiënt en de zorgprofessional, niet aan de softwareleverancier.
  4. Gedistribueerd netwerk: Nuts gelooft in een gedistribueerd model van communicatie, vergelijkbaar met het Internet. Wij willen niet investeren in een netwerktechnologie met één leverancier die direct of indirect alle gezondheidsdata beheert.
  5. Open standaarden: Nuts gelooft dat toetreden tot het netwerk frictieloos moet zijn. De gezamenlijke communicatiestructuur moet open en gestandaardiseerd zijn en er mogen geen (licentie)kosten verbonden zijn aan het gebruik.

Onze stack in
combinatie met
jouw digitalisering
Vragen?
Nuts
Bart Oosterveld
Product Owner
Contact met Bart